Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.


Publica CitatieModalitati PlataANUNT U.E.Pachete ZiareMare PublicitateAnunturi OnlineContact
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Licitatii" contine un numar de 5 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Anun Licita Public Informa Generale Privind

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2019
Anunț de licitație publică
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: denumirea: Orașul Rovinari, codul fiscal: 5057520, adresa: Str. Florilor, nr. 2, oraș Rovinari, județul Gorj, număr de telefon: 0253371011, fax: 0253371004 și adresa de e-mail a persoanei de contact: office@primariarovinari.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 1000 mp, strada Constructorilor, nr.35, situat în intravilanul orașului Rovinari, înregistrat în domeniul public al orașului, aflat în administrarea Consiliului Local Rovinari.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin e-mail sau letric, în urma unei cereri adresate concedentului.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Rovinari, cu sediul mai sus menționat.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 10 lei achitați la casieria unității.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07/03/2019, ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12/03/2019, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Strada Florilor, nr. 2, Oraș Rovinari, Județ Gorj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 (două).
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 13/03/2019, ora 10:00, la sediul concedentului – sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, Târgu – Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Jud. Gorj, telefon: 0253-218661, fax: 0253-212666, email: tr-gorj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/02/2019, 19/02/2019, Către R.A Monitorul Oficial.

Primaria Municipiului Oradea Organizeaza

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2019
Primaria Municipiului Oradea
organizeaza licitatie publica cu strigare – Sesiunea a VI-a

1)Informatii privind concedentul :
Primaria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea - 410100, P-ta. Unirii nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro;
2)Informatii privind obiectul licitatiei:
Concesionarea unor parcele de teren, cu suprafata de 250 mp fiecare, situate in Oradea, zona Calea Clujului, Cartierul Tineretului, in vederea construirii de locuinte familiale.
3)Pretul de pornire (redeventa) a licitatiei este de - 5,00 lei/ mp/ an
4)Pasul de licitatie: 1,00 leu.
5)Data limită de depunere a ofertelor: 12 martie 2019, ora 09:00.
6)Informații și Documentația de atribuire găsiți accesând site-ul www.oradea.ro, sectiunea Licitatii.

Fundatia Friedrich Ebert Romania Sediul

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 19 Feb 2019
Fundatia Friedrich Ebert Romania (FES), cu sediul in strada Emanoil Porumbaru, nr. 21, apt. 3, etaj 1, sector 1, Bucuresti, organizează: solicitare de oferta tehnico-financiara pentru servicii de traducere scris, interpretariat, proof reading pentru limbile engleza, franceză, germană, spaniolă, italiană și pentru închiriere de echipament de traducere simultană.
Oferta trebuie sa conțină următoarele elemente :
- Prețul pe zi pentru servici de interpretare simultană pentru fiecare din limbile menționate
- Prețul per pagina (2000 de semne) pentru traducere din romana in limbile menționate si din limbile menționate in română
- Prețul per pagina pentru servicii de proof reading pentru limba engleză si germană
- Prețul pe zi pentru închiriere echipamente pentru traducere simultana (o cabină de traducere, căști, și sistem de sonorizare pentru 50 de persoane).
- Scurta descriere a portofoliului de activități din ultimii 2 ani.

Important !
Ofertele se vor transmite în format PDF, cu antetul și sigla firmei, completând cu tarifele aferente fiecărei categorii. Prețurile trebuie exprimate în euro.
Experiența in traduceri si interpretariat pe teme socio-politice reprezintă o condiție necesara si doar ofertele complete vor fi supuse evaluării!
Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: 5 martie 2019, la adresa de e-mail victoria.stoiciu@fes.ro
Ofertanții vor rămâne angajați prin termenii ofertei transmise în intervalul martie 2019 – martie 2022.

Cabinet Individual Insolventa Visan Felicia

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Feb 2019
Cabinet Individual de Insolventa VISAN FELICIA, lichidator judiciar al GRUP HIDROCON SRL, invita persoanele interesate sa participe la sediul lichidatorului din Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, Nr.122A, Bloc 18, Parter, Ap.1 la licitatia publica deschisa cu strigare având ca obiect vânzarea Imobil- teren suprafata 6377mp+66mp+491mp situat in Sinaia, Bd.Ferdinand, f.n. Tarla 4. Licitatia va fi organizata in data de 22.02.2019, ora 15, iar pretul de pornire de 369.866 Euro + TVA = 440.140,54 Euro. Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul lichidatorului judiciar (1.200 lei), iar informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0722.243.580 sau e-mail.: f.visan1@yahoo.com. Ofertantii au obligatia de a depune documentatia prevazuta in caietul de sarcini cu 24 ore inainte de data licitatiei. In caz de neadjudecare la prima sedinta de licitatie, se vor organiza alte sedinte la data de: 01.03.2019, 08.03.2019, 15.03.2019.

Cabinet Individual Insolventa Visan Felicia

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 18 Feb 2019
Cabinet Individual de Insolventa VISAN FELICIA, lichidator judiciar al GRUP HIDROCON SRL, invita persoanele interesate sa participe la sediul lichidatorului din Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, Nr.122A, Bloc 18, Parter, Ap.1 la licitatia publica deschisa cu strigare având ca obiect vânzarea in bloc bunuri mobile, respectiv mobilier si birotica. Licitatia va fi organizata in data de 22.02.2019, ora 12, iar pretul de pornire de 7,990.22 lei + TVA=9.508,36 lei. Caietul de sarcini poate fi obtinut la sediul lichidatorului judiciar (200 lei), iar informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0722.243.580 sau e-mail.: f.visan1@yahoo.com. Ofertantii au obligatia de a depune documentatia prevazuta in caietul de sarcini cu 24 ore inainte de data licitatiei. In caz de neadjudecare la prima sedinta de licitatie, se vor organiza alte sedinte la data de: 01.03.2019, 08.03.2019, 15.03.2019.
Anunturi fonduri europene
Publica citatie in alte ziare:
Ghid pentru citarea
prin publicitate
in ziarul Adevarul
Cand se face citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate are un caracter exceptional si se efectueaza doar in situatia in care reclamantul nu cunoaste si nici nu are posibilitatea sa afle adresa la care paratul poate fi gasit, cele doua conditii fiind cumulative.

In ce termen trebuie facuta citarea prin publicitate?

Citarea prin publicitate intr-un ziar de circulatie nationala (ziarul Adevarul) la rubrica Citatii se face conform articolului 95 din codul de procedura civila. Reclamantul va depune la dosar la primul termen de judecata pagina in original a ziarului unde a fost publicat anuntul. Anuntul trebuie publicat la ziar cu 15 zile inaintea termenului de judecata. In cazul in care nu a reusit publicarea anuntului in termen va trebui ca sa repete procedura.

Unde se publica citatia?

Art 95 cod procedura civila: Cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afisandu-se citatia la usa instantei. Citatia se publica si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in cazurile in care presedintele tribunalului sau completului de judecata apreciaza ca o asemenea masura este necesara.

Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial sau intr-un ziar mai raspandit se fac cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata. In cazurile urgente, presedintele tribunalului sau completului de judecata va putea reduce acest termen la 5 zile.

Daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta, toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate, reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Anunturi in ziare nationale

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunt online pe 20 de bloguri

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul